• head_banner

Top Sub

  • Sub Top לשימוש באר קידוח

    Top Sub

    Top Sub משמש לחיבור ראש הירי או החלפה מהירה לתותח ניקוב VIGOR, בעל תכונות מכניות גבוהות וזמין בגדלים שונים, תואם גם לסגנונות רובי הניקוב הסטנדרטיים בשוק.

    המפרק העליון של אקדח ניקוב הוא כלי ניקוב בארות נפט איכותי ויציב, שיכול לשפר את שיעור ההצלחה של ניקוב בארות נפט, ובכך לשפר את הייצור והיעילות של בארות נפט.העיצוב המדויק והביצועים האמינים שלו הופכים אותו לחלק הכרחי של ניקוב באר שמן.