• head_banner

אביזרי אקדח מחורר (משנה לקשירה)

  • תת קשירה עם מאפיינים מכניים גבוהים

    תת קשירה

    Tie Down Sub הוא התקן בטיחות להגנה על הברגים ומכלול האקדח של מכלולי אקדח ניקוב טעונים מפני לחות ותאימות ל-QHSE בשטח, בעל תכונות מכניות גבוהות וזמין בגדלים שונים, תואם גם לסגנונות הסטנדרטיים של רובי חירור בשטח. השוק.

    מחבר סדרת האקדח המחורר הוא אביזר מפתח המשמש לחיפוש והפקת נפט.תפקידו הוא לחבר את אקדח הניקוב עם צינורות אחרים כדי לממש פעולת ניקוב בבור.להלן הקדמה מפורטת של המוצר.